Reza Rezaei
Reza Rezaei

آقا Reza Rezaei

اهل کردستان است

متولد 30 دي

تاریخ 5 بهمن 94 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

در زندگی نه گل باش که اسیر خاک شوی و نه باران باش که به خاک بیفتی !خاک باش که گل از تو بروید و باران به خاطر تو ببارد !

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان