ﻣﻦ ﮐُﺮﺩﻡ ...
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐُﺮﺩﻫﺎ ﺳﺮﻣﯿﺒﺮﻧﺪ .. ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺮﯾﻮﺍﻧﯽ ﺳﺮﺷﻮ ﺗﺮﺍﺷﯿﺪ .. ﺗﺎ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﮕﻮﯾﺪ
ﮐُﺮﺩﻫﺎ ﺳﺮ ﻧﻤﯿﺒﺮﻧﺪ ﺳﺮ ﻣﯿﺘﺮﺍﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﺎﻻﺭﻭﺩ ..
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐُﺮﺩﻫﺎ ﻧﮋﺍﺩﭘﺮﺳﺘﻨﺪ .. ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﭘﯿﺸﻤﺮﮔﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﻭﮐﻮﺩﮎ
ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ .. ﺗﺎ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐُﺮﺩﻫﺎ ﻧﮋﺍﺩﭘﺮﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .. ﺧﺎﻫﺎﻥ ﺍﺯﺍﺩﺍﯼ
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ..
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐُﺮﺩﻫﺎ .. ﺩﺭﺭﻭﺯﺍﯼ ﺳﺨﺖ ﻓﻘﻂ ﻓﮑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ .. ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭﻧﺒﺮﺩ
ﺩﺍﻋﺶ .. ﻣﯿﺰﺑﺎﻥ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻫﺰﺍﺭ ﺍﻭﺍﺭﻩ ﻋﺮﺏ ﻭ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺪﻧﺪ .. ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎﻥ
ﮔﻔﺘﻨﺪ . ﮐُﺮﺩﻫﺎ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﺎﺯﺍﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺳﺨﺖ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ...
ﻣﻦ ﮐُﺮﺩﻡ .. ﺏ ﮐُﺮﺩ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻣﯿﮑﻨﻢ .. ﻗبل ﺍﺯﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﺸﻢ ﮐُﺮﺩ
ﺑﻮﺩﻡ ﭼﻮﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﺍﺳﻼﻡ ﮐُﺮﺩﺑﻮﺩﻡ ﻭﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺖ .. ﻗﻮﻡ ﻣﻦ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭﺗﻤﺪﻧﯽ ﻏﻨﯽ ﺩﺍﺭﺩ .. ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ به ﻃﻮﻝ ﺯﺍﮔﺮﺱ ..به ﺑﻠﻨﺪﺍﯼ ﻃﺎﻕ
ﺑﺴﺘﺎﻥ .. ﺏ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ
ﺍﺭﺑﺎﺑﺎﯼ ﺑﺎﻧﻪ .. ﺏ ﺧﺮﻭﺵ ﺯﺭﯾﻮﺍﺭﻣﺮﯾﻮﺍﻥ .. ﺏ ﺍﻭﺝ ﺍﺑﯿﺪﺭ .. ﺏ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﺗﺸﮑﺪﻩ
ﺯﺭﺗﺸﺘﺶ
ﺩﺭﭘﺎﻭﻩ .. ﺏ ﺍﺑﻬﺖ ﺍﻧﺎﻫﯿﺘﺎﯼ ﮐﻨﮕﺎﻭﺭﺵ .. ﺏ ﻏﺮﻭﺭ ﻗﺼﺮﺷﯿﺮﯾﻨﺶ .. ﺏ ﭘﻬﻠﻮﺍﻥ
ﻣﻨﺸﯽ
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﺶ .. ﺏ ﺍﻓﺘﺎﺏ ﺩﺷﺖ ﺫﻫﺎﺑﺶ .. ﺏ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺩﺭ ﻏﺎﺭﻗﻮﺭﯼ ﻗﻠﻌﻪ
ﻭﮐﺮﻓﺘﻮﯾﺶ .. ﺏ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﻨﻨﺪﺟﺶ ..ﺏ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍتش..به با غیرتی گیلانغربش.به نترسی ایل خزل و..


چت اورداپ

پاسخ
پسرک بامعرفت ٢٩ دي ٩۶
کردها سر نمی برند سر میتراشند تا بلکه سر انسانیت بالا بماند کردهای باغیرت کشورمون
reza rezaei ۶ آذر ٩۶
نفـــــس
nafas 6 ۵ آذر ٩۶
دوستان گلم دوستتون دارم و اگه عمری بود بازم میام خدمتتون اگه نیومدم حلالم کنید...بازدید آخر 26 دی ماه

  


فکر نکنم تا حالا این آهنــــــگش رو شنیده باشین!!!!
شادمهــــــــــــــــــــــــــــر عقیلــــــــی
پاسخ
پسرک بامعرفت ٢٩ دي ٩۶
این آهنگ شادمهر بی نظیره
reza rezaei ٢١ دي ٩۶
نمکـــــدون آقات نترس خیلی ها چتراشون رو بالا سرم نگه داشتن مشک آن است که خود ببوید نه عطار بگوید
♥خانوم گل♥ ٢١ دي ٩۶
بپا بارون میاد خیس نشی خدا بهش رحم کرده که منو بش داده دیگه
دوستان گلم دوستتون دارم و اگه عمری بود بازم میام خدمتتون اگه نیومدم حلالم کنید...بازدید آخر 26 دی ماه

  


مُحـــــــــــسِن یِگانـــــــِه(بَعــــــدِ تو)
پاسخ
پسرک بامعرفت ٢٩ دي ٩۶
تموم آدما رو بعد تو بخشیدم همه رو بخشیدم اما تو رو نه همین الان دانش کردم
reza rezaei ٢٣ دي ٩۶
چنارک چی شد؟ فاطمه خانم داداش محســـــن گلم
**محسن** ٢٣ دي ٩۶
دوستان گلم دوستتون دارم و اگه عمری بود بازم میام خدمتتون اگه نیومدم حلالم کنید...بازدید آخر 26 دی ماه

  


بهـــــــــــــــنام بانی
ایـــــنو تقدیـــم میکنم به من...
من همــــون خودم هستم
دیگــــــه قرار نیست هرچی و همه چی رو به همه تقـــــدیم کنم
پاسخ
الناز33 ١٣ بهمن ٩۶
پسرک بامعرفت ١٣ بهمن ٩۶
مستی44 ٣ بهمن ٩۶
تولدت مبارک باارزوی بهترینا
دوستان گلم دوستتون دارم و اگه عمری بود بازم میام خدمتتون اگه نیومدم حلالم کنید...بازدید آخر 26 دی ماه

  


آهنگ زیبــای محمــــــــــــــــــد اصفهانی در فیلــــم ارمغان تاریـــــــــــکی
ایـــــــن آهنگ زیبا رو تقـــــــــدیم میکنم به آبجی آوا(آوااااااای بهار)
ابجی ظاهرا آهنگ آرش به دلـــــــــتون ننشــست ولی...
امیــــــدوارم این آهنــــــــگ به دلتــــــــون بنیشیــــــنه و خوشــــــتون بیاد
پاسخ
آوااااای بهار ٢٧ بهمن ٩۶
بازم ممنون
nafas 6 ٢٧ بهمن ٩۶
ارشیا546 ٢٧ بهمن ٩۶
تولدت مبارک
دوستان گلم دوستتون دارم و اگه عمری بود بازم میام خدمتتون اگه نیومدم حلالم کنید...بازدید آخر 26 دی ماه
١ ٢ صفحه بعد >>
Reza Rezaei
Reza Rezaei

آقا Reza Rezaei

اهل کردستان است

متولد 30 دي

تاریخ 5 بهمن 94 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

دوستان گلم دوستتون دارم و اگه عمری بود بازم میام خدمتتون اگه نیومدم حلالم کنید...بازدید آخر 26 دی ماه

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان